TEGLA KISELIH KRASTAVACA I ŠALICA KAVE

Profesor je stajao pred grupom studenata na satu filozofije i držao neke predmete iza sebe. Kada je sat počeo, bez riječi je podigao veliku, praznu teglu kiselih krastavaca, stavio je na katedru i napunio lopticama za tenis. Potom je upitao studente da li je tegla puna. Složili su se da jest. Nastavi čitati

ŽIVOT KAO VOŽNJA VLAKOM

Život je kao putovanje u vlaku. Ljudi ulaze i silaze. Prilikom nekih zaustavljanja mogu se dogoditi lijepa iznenađenja. Ljudi proživljavaju sretne trenutke, ali ima i nezgoda, nesreća, tuge.

Kad se rodimo i zakoračimo u vlak, susrećemo se sa ljudima za koje mislimo da će nas pratiti tokom čitavog našeg putovanja. Na primjer, naši roditelji…
Nastavi čitati